Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khánh thành "Nhà mái ấm tình thương" cho chị Nguyễn Thị Mười.
Ngày cập nhật : 26/08/2021 | Lượt xem : 670