Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khánh thành và bàn giao 3 phòng học tại điểm trường Hạ Sơn Dao
Ngày cập nhật : 01/11/2019 | Lượt xem : 251