Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khánh thành và bàn giao khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng tại Nhà văn hóa tổ 9, phường...
Ngày cập nhật : 16/11/2020 | Lượt xem : 2678