Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên CCB Đặng Ngọc Thành
Ngày cập nhật : 14/09/2018 | Lượt xem : 676