Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm điểm tiến độ các dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 21/11/2020 | Lượt xem : 5966