Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm điểm tiến độ thi công công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2.
Ngày cập nhật : 30/05/2018 | Lượt xem : 3840