Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: nâng cấp đường...
Ngày cập nhật : 24/08/2020 | Lượt xem : 756