Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án...
Ngày cập nhật : 17/11/2020 | Lượt xem : 2637