Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm điểm tiết độ thi công ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc dự án chương trình...
Ngày cập nhật : 08/05/2018 | Lượt xem : 2662