Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 14/09/2020 | Lượt xem : 7574