Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực trung tâm thành phố.
Ngày cập nhật : 21/05/2016 | Lượt xem : 2576