Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND phường Phú Xá.
Ngày cập nhật : 19/11/2020 | Lượt xem : 1941