Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 14/05/2021 | Lượt xem : 439