Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Trung Thành 2019.
Ngày cập nhật : 25/09/2019 | Lượt xem : 798