Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố.
Ngày cập nhật : 09/08/2019 | Lượt xem : 3266