Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị bầu cử tại một số điểm bầu cử trên địa bàn...
Ngày cập nhật : 20/05/2021 | Lượt xem : 433