Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra hoạt động giết mổ tại Cơ sở giết mổ tập trung Hương Nguyên Thịnh.
Ngày cập nhật : 15/06/2019 | Lượt xem : 3052