Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra hoạt động hè tại 9 phường, xã trên địa bàn thành phố.
Ngày cập nhật : 13/08/2019 | Lượt xem : 2826