Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra việc thực hiện Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại phường Đồng Quang.
Ngày cập nhật : 12/09/2018 | Lượt xem : 1363