Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra việc thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" tại phường Tân Long và Tân Lập.
Ngày cập nhật : 08/05/2020 | Lượt xem : 7743