Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về sử dụng hệ thống chiếu sáng đường dân sinh
Ngày cập nhật : 19/04/2019 | Lượt xem : 1677