Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp bất thường) HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII thành công tốt đẹp.
Ngày cập nhật : 15/11/2019 | Lượt xem : 668