Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức, Dân vận của Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày cập nhật : 16/10/2020 | Lượt xem : 1043