Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn...
Ngày cập nhật : 21/07/2021 | Lượt xem : 418