Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm, động viên các đơn vị trực Tết.
Ngày cập nhật : 24/01/2020 | Lượt xem : 650