Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên kiểm tra một số dự án, công trình trọng điểm.
Ngày cập nhật : 17/05/2017 | Lượt xem : 20787