Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lễ bàn giao quân nhân dự bị.
Ngày cập nhật : 08/11/2018 | Lượt xem : 1440