Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lễ giao nhận quân thành phố Thái Nguyên năm 2020.
Ngày cập nhật : 10/02/2020 | Lượt xem : 5401