Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lễ khai mạc Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam lần thứ 3.
Ngày cập nhật : 27/11/2015 | Lượt xem : 10079