Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lễ khánh thành nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Vũ Thị Thu Hà, xã Thịnh Đức.
Ngày cập nhật : 26/10/2020 | Lượt xem : 1176