Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng vũ trang.
Ngày cập nhật : 27/08/2021 | Lượt xem : 480