Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng vũ trang.
Ngày cập nhật : 27/08/2021 | Lượt xem : 3177