Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lễ thông xe kỹ thuật cầu Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 21/12/2018 | Lượt xem : 18298