Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công nhân Gang Thép.
Ngày cập nhật : 26/11/2018 | Lượt xem : 751