Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lữ đoàn 210 giao lưu văn nghệ "60 năm dưới quân kỳ quyết thắng".
Ngày cập nhật : 25/04/2019 | Lượt xem : 1895