Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Luân chuyển, đào tạo cán bộ góp phần tạo sức bật tại các Đảng bộ địa phương.
Ngày cập nhật : 10/08/2020 | Lượt xem : 823