Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lực lượng vũ trang Thành phố Thái Nguyên kế thừa và phát huy truyền thống 75 năm Quân đội nhân...
Ngày cập nhật : 24/12/2019 | Lượt xem : 3622