Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Mặt trận tổ quốc phường Tân Lập tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.
Ngày cập nhật : 17/10/2020 | Lượt xem : 1958