Năm 2021, TYM phường Trung Thành hỗ trợ trên 2,5 tỷ đồng cho các thành viên vay vốn.
Ngày cập nhật : 16/12/2021 | Lượt xem : 7067