Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ 14, phường Trưng Vương.
Ngày cập nhật : 04/11/2019 | Lượt xem : 538