Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ngày hội nói tiếng Anh "Khi tôi 18" tại trường THPT Lương Ngọc Quyến.
Ngày cập nhật : 19/01/2019 | Lượt xem : 1195