Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 10, HĐND khóa 13: Thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo...
Ngày cập nhật : 10/12/2019 | Lượt xem : 552