Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XIX tiếp xúc với cử tri các địa phương thuộc đơn vị...
Ngày cập nhật : 10/05/2021 | Lượt xem : 501