Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn sẽ diễn ra tại Lễ hội "Hương sắc Trà xuân - Vùng chè đặc sản...
Ngày cập nhật : 13/02/2018 | Lượt xem : 19831