Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị tổng kết công tác và thi chọn lao động...
Ngày cập nhật : 21/12/2018 | Lượt xem : 726