Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Nhóm "Cho bạn, cho tôi" sửa chữa nhà cho gia đình người tàn tật.
Ngày cập nhật : 30/08/2019 | Lượt xem : 1264