Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ở một tổ dân phố thực hiện tốt công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.
Ngày cập nhật : 20/03/2019 | Lượt xem : 694