Phấn đấu 100% công dân trong độ tuổi quy định được cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử.
Ngày cập nhật : 06/10/2021 | Lượt xem : 962