Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phấn đấu thông xe cầu Bến Tượng vào cuối tháng 12/2018.
Ngày cập nhật : 21/09/2018 | Lượt xem : 8230