Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phát động ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống dịch.
Ngày cập nhật : 10/02/2020 | Lượt xem : 526