Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự ở phường Đồng Bẩm
Ngày cập nhật : 02/08/2019 | Lượt xem : 2926